Hoe aanmelden?

Om de aanmelding bij de praktijk zo eenvoudig mogelijk te houden is onze procedure als volgt:

58 1991 gang -interieur- (z318)

1.
U kunt telefonisch inspreken op ons antwoordapparaat. Wij bellen u terug om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Verwijsbrief van huisarts of bedrijfsarts is noodzakelijk. Indien u een verwijzing hebt naar een specifieke therapeut, dan kunt u ook direct contact met hem/haar opnemen als u de contactgegevens hebt.

Als u het eerste gesprek vergoed wilt hebben, dan moet u meenemen:
– Identiteitsbewijs;
– Geldig poliskaartje van de zorgverzekeraar;
– Verwijzing huisarts, bedrijfsarts of GGZ instelling*.

* Op de verwijsbrief moeten onderstaande gegevens staan. Staan deze gegevens er niet op dan komt de behandeling niet in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraar.
– Verwijzing naar Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ (zie voor uitleg ‘kosten en vergoedingen’);
– Vermoeden van een DSM stoornis;
– AGB code van de huisarts;
– Datum, voor aanvang van de behandelafspraak.

2.
Momenteel is er voor behandelingen in de gespecialiseerde GGZ een wachttijd van naar schatting 3 maanden. Voor de basis GGZ is er geen wachttijd.

We zijn een team waarbij een persoonlijke benadering het uitgangspunt is. Er zal rekening gehouden worden met voorkeur voor een mannelijke of vrouwelijke therapeut en met het soort therapie die het beste bij u past (bv. gedragstherapie, inzichtgevend, etc.).

3.
Na de intake die uit één of meerdere gesprekken kan bestaan, worden verdere therapieafspraken gemaakt. De therapie start direct aansluitend aan de intake. De duur van de therapie en de frequentie van de gesprekken is afhankelijk van de problematiek.

4.
Een individueel gesprek duurt 45 minuten, een partner-relatiegesprek en een gezintherapiesessie duren tussen de 60 en 75 minuten. Sessies met EMDR duren vaak 90 minuten (dubbele sessies). Bij uitzondering kunnen de gesprekken ook in de avonduren plaatsvinden.