Hoe aanmelden?

Om de aanmelding bij de praktijk zo eenvoudig mogelijk te houden is onze procedure als volgt:

58 1991 gang -interieur- (z318)

1.
U kunt telefonisch inspreken op ons antwoordapparaat. Wij bellen u terug om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Verwijsbrief van huisarts of bedrijfsarts is noodzakelijk. Indien u een verwijzing hebt naar een specifieke therapeut, dan kunt u ook direct contact met hem/haar opnemen als u de contactgegevens hebt.

Als u het eerste gesprek vergoed wilt hebben, dan moet u meenemen:
– Identiteitsbewijs;
– Verwijsbrief van de huisarts, bedrijfsarts, psychiater, GGZ instelling of BIG geregistreerde psychotherapeut.

* In de verwijsbrief moeten onderstaande gegevens staan. Staan deze gegevens er niet op dan komt de behandeling niet in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraar.
– Voor verwijzing naar psychotherapeut/psychiater (allen behalve Marijke en Marleen):
1.  Verwijzing naar gespecialiseerde GGZ.
2. “Vermoeden van een DSM stoornis” (of eventueel een al eerder gediagnosticeerde DSM stoornis).
3.  AGB code van de huisarts.
4. De datum boven de brief moet voor aanvang van de eerste behandelafspraak zijn.

– Voor GZ psycholoog (Marijke):
1.  verwijzing naar basis GGZ of jeugd GGZ (tot 18 jaar) AGB code van de huisarts;
2.  Volwassenen: “Vermoeden van een DSM stoornis” of al eerder gediagnosticeerde DSM stoornis.
3. AGB code van de huisarts.
4. De datum boven de brief moet voor aanvang van de eerste behandelafspraak zijn.

2.
Voor behandelingen in de volwassen gespecialiseerde GGZ is er momenteel een wachttijd van enkele maanden. Voor de basis GGZ en voor de jeugdGGZ is er een aanmeldstop (zie * onderaan deze pagina voor info over de jeugdGGZ).

We zijn een team waarbij een persoonlijke benadering het uitgangspunt is. Er zal rekening gehouden worden met voorkeur voor een mannelijke of vrouwelijke therapeut en met het soort therapie die het beste bij u past (bv. gedragstherapie, inzichtgevend, etc.). Voor therapie in het Engels hebben we helaas slechts zeer beperkt ruimte en is de wachttijd vaak langer.

3.
Na de intake die uit één of meerdere gesprekken kan bestaan, worden verdere therapieafspraken gemaakt. De therapie start direct aansluitend aan de intake. De duur van de therapie en de frequentie van de gesprekken is afhankelijk van de problematiek.

4.
Een individueel gesprek duurt 45 of 60 minuten, een partner-relatiegesprek en een gezintherapiesessie duren tussen de 60 en 75 minuten. Sessies met EMDR duren vaak iets langer(dubbele sessies). Bij uitzondering kunnen de gesprekken ook in de avonduren plaatsvinden.

*Sinds 2015 valt de Jeugdzorg in Nederland niet meer onder de zorgverzekering, maar onder de gemeente van de woonplaats van het kind.