Kosten, vergoedingen en klachtenregeling

Vergoedingen

Als uw behandelaar een overeenkomst heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar, wordt de rekening per sessie rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd en krijgt u 100% van de behandeling vergoed. Let op: het eigen risico wordt wel altijd verrekend. Voor vergoeding moet er altijd een DSM-5 diagnose worden gesteld en hebt u een verwijsbrief nodig (zie voor de voorwaarden van de verwijsbrief de pagina ‘hoe aanmelden?”) De meeste therapeuten die in onze praktijk werken hebben contracten afgesloten met diverse zorgverzekeraars. Zie hieronder het ‘overzicht gecontracteerde zorg’ om te zien met welke zorgverzekeraar elke individuele behandelaar een contract heeft afgesloten.

Als uw behandelaar geen contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar kunt u via restitutie dus wel een groot deel van de kosten declareren bij uw zorg verzekering, mits er sprake is van DSM-5 diagnose die voorkomt in het rijtje van te vergoeden zorg (depressieve stoornis wordt bijvoorbeeld vergoed maar een aanpassingsstoornis niet). Welk percentage per sessie vergoed wordt, verschilt per zorgverzekeraar en per polis. Neemt u contact op met uw zorgverzekeraar om na te vragen wat deze vergoedt voor psychologen/psychotherapeuten waarmee zij geen contract hebben. U kunt bij uw behandelaar navragen of deze een contract heeft met uw zorgverzekeraar.

Er bestaat een natura en een restitutiepolis. Wanneer uw behandelaar geen contract heeft met uw zorgverzekeraar dan is de soort polis van invloed op de vergoeding. Zie onderstaande linken met informatie hierover.  Bij uw verzekeraar kunt u dan verder navraag doen. https://lvvp.info/voor-clienten/wordt-mijn-behandeling-vergoed/ en https://contractvrijepsycholoog.nl/

Download overzicht (on)gecontracteerde zorg en zelfbetalers 2024

Kosten
Het eigen risico  is in 2024 is minimaal 385 euro. Eventueel betaalt u daarbovenop ook nog vrijwillig eigen risico, dat heeft u dan met uw  zorgverekeraar in het contract afgesproken. Eigen risico geldt voor alle zorg die u heeft gebruikt in dat jaar, ook bij andere zorgverleners. Mensen met een minimuminkomen kunnen via zorgtoeslag gelden terugkrijgen.

Bij afzeggingen korter dan 24 uur van tevoren, ongeacht de reden, zij wij genoodzaakt om 50 euro bij u in rekening te brengen. De zorgverzekeraar vergoedt afspraken die geannuleerd zijn niet.

U kunt de behandeling ook zelf betalen als u dit wenst of (deels) zelf betalen als de therapeut geen contract heeft met uw zorgverzekeraar of als er niet sprake is van een DSM-5 diagnose. Vraag uw behandelaar naar de kosten per sessie of zie het overzicht ‘gecontracteerde zorg plus zelfbetalers’ hierboven.

Basis en Specialistische GGZ
Onder Basis GGZ vallen in principe kortdurende behandelingen voor lichte problematiek. Specialistische behandeling / psychotherapie is een langer durende therapie voor relatief zwaardere of langer bestaande problemen.

Klachten?
Heeft u klachten, praat er indien mogelijk eerst over met uw therapeut. Wij werken volgens de klachtenregeling van de LVVP:  Klachtenregeling