Kosten, vergoedingen en klachtenregeling

Vergoedingen

Per 1 januari 2022 verandert de bekostigingsstructuur voor de GGZ, zie de volgende link.:  https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

Voor de vergoeding van therapie, zowel in de Generalistische Basis- als de Gespecialiseerde GGZ, tot 1 januari 2022 geldt:

Als uw behandelaar een overeenkomst heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar, wordt de rekening of jaarnota rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd en krijgt u 100% van de behandeling vergoed. Let op: het eigen risico wordt wel altijd verrekend. Voor vergoeding moet er altijd een DSM-V diagnose worden gesteld en hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts voor basis GGZ of de specialistische GGZ (zie ook bij ‘hoe aanmelden?”) De meeste therapeuten die in onze praktijk werken hebben contracten afgesloten met diverse zorgverzekeraars. Met het zorgconcern Menzis heeft geen van ons een contract afgesloten, dat betekent dat u de betaling van de zorg dan alleen via restitutie kunnen regelen.

Als uw behandelaar geen contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar kunt u via restitutie dus wel een groot deel van de kosten declareren bij uw zorg verzekering, mits er sprake is van DSM V diagnose die voorkomt in het rijtje van te vergoeden zorg (depressieve stoornis wordt bijvoorbeeld vergoed maar een aanpassingsstoornis niet). Welk percentage van het totale bedrag vergoed wordt, verschilt per zorgverzekeraar en per polis. Neemt u contact op met uw zorgverzekeraar om na te vragen wat deze vergoedt voor psychologen/psychotherapeuten waarmee zij geen contract hebben. Samen met de psychotherapeut kunt u een inschatting maken wat ongeveer de kosten voor u zullen zijn. U kunt bij uw behandelaar navragen of deze een contract heeft met uw zorgverzekeraar.

Er bestaat een natura en een restitutiepolis. Met een 100% restitutiepolis kunt u altijd zelf uw behandelaar kiezen, ook als deze geen contract heeft met uw zorgverzekeraar. Met een naturapolis ontvangt u een ‘marktconforme’ vergoeding; vraag bij uw verzekeraar na welk percentage dat is.

Download overzicht Gecontracteerde zorg plus zelfbetalers2022

Kosten
Het standaard eigen risico  is in 2022 385 euro. Mensen met een minimuminkomen krijgen de verhoging terug via de Zorgtoeslag. Eventueel betaalt u nog vrijwillig eigen risico (tussen de 0 en 500 euro, afhankelijk van uw eigen keuze.) Eigen risico geldt voor alle zorg die u heeft gebruikt in dat jaar, ook bij andere zorgverleners.

Bij afzeggingen korter dan 24 uur van tevoren, ongeacht de reden, zij wij genoodzaakt om 50 euro bij u in rekening te brengen. De zorgverzekeraar vergoedt afspraken die geannuleerd zijn niet.

U kunt de behandeling ook zelf betalen als u dit wenst of (deels) zelf betalen als de therapeut geen contract heeft met uw zorgverzekeraar. Vraag uw behandelaar naar de kosten per sessie.

Basis en Specialistische GGZ
Onder Basis GGZ vallen in principe kortdurende behandelingen voor lichte problematiek. Specialistische behandeling / psychotherapie is een langer durende therapie voor relatief zwaardere of langer bestaande problemen.

Zie voor de laatste up to date info over vergoedingen ook: https://lvvp.info/voor-clienten/wordt-mijn-behandeling-vergoed/

Klachten?
Heeft u klachten, praat er indien mogelijk eerst over met uw therapeut. Wij werken volgens de klachtenregeling van de LVVP:  Klachtenregeling