Lies Klumper

Lies_KlumperVoor kortdurende therapie en maatwerk

Mijn leven lang ben ik geïnteresseerd geweest in waarom mensen doen wat ze doen, dus de keuze voor psychologie was niet vreemd. Ik heb mij geschoold en ervaring opgedaan in diverse psychologische richtingen waardoor ik nu, in mijn werk als therapeut hulp op maat kan leveren. Ik begon als Cognitief gedragstherapeut, later o.a. aangevuld met NLP-coaching en Systeemtherapie. Ook heb ik mij verdiept in het omgaan met Burn-out en met klachten die voortkomen uit Verlieservaringen en Rouw. EMDR zet ik vooral in bij mensen met een eenmalig trauma of mensen die verstrikt zijn geraakt in belemmerende emotionele-of gedragspatronen. Naast de praktische scholing heb ik, in de ruim 20 jaar dat ik nu werk, ook werk-en levenservaring opgedaan met depressieve-en angstklachten die niet direct in een hokje te plaatsen zijn.

Ik houd ervan om mensen van jong tot oud te begeleiden die vastlopen in hun werk, studie-of privéleven en hulp zoeken om de kwaliteit van leven te verbeteren. Het is daarom prettig om uit een breed ervaringspalet een behandeling op maat te kunnen samenstellen. Een zorgvuldige benadering vormt voor mij de basis waarop ik samen met u tot een behandelaanpak kom.

Als GZ-psycholoog in de eerstelijn ligt mijn kracht in het kortdurend behandelen dat wil zeggen 5, 8 of 12 keer, afhankelijk van de problematiek. De kosten van een Basis GGZ traject worden vergoed door de zorgverzekeraar. Het eigen risico is € 385, – per jaar.

Aanmelden of overleggen kan telefonisch op 06 21805239. Als ik u niet direct te woord kan staan spreekt u dan uw naam en telefoonnummer in, dan bel ik u binnen 24 uur terug. Mailen kan ook: lies.klumper@praktijkklumper.nl   Op dit moment heb ik plek voor enkele nieuwe cliënten.

Terug naar therapeuten