Lieselotte van Dongen

Lieselotte-vanDongenNa mijn opleiding tot psychiater (St Lukas Andreas Ziekenhuis, Amsterdam) en specialisatie tot kinder- en jeugdpsychiater (UMCU, Utrecht) ben ik gestart met een combinatie van werken in mijn eigen praktijk en werken bij de Bascule, zorglijn Gedragsstoornissen. In mijn eigen praktijk, waarin ik samenwerk met de Psychotherapiepraktijk, zie ik zowel kinderen als volwassenen, waarbij het speerpunt ligt bij kinderen, jongeren en volwassenen (met name studenten) met ADHD en andere gedragsstoornissen, depressie- en angststoornissen.

Ik streef ernaar om door middel van uitgebreide psychiatrische diagnostiek goed zicht te krijgen op de bestaande problematiek, om vervolgens een op maat afgestemd advies te geven. Daarbij vind ik het van belang om de gezonde kant van de persoon hierin mee te nemen. Hierna kan, indien nodig, gestart worden met een behandeling. Deze kan bestaan uit psychotherapie, farmacotherapie en/of ouderbegeleiding.

Zowel diagnostiek als behandeling verricht ik volgens de moderne richtlijnen binnen de psychiatrie. Hierbij staan betrokkenheid, doelmatigheid en kwaliteit centraal.

Ik ben geregistreerd lid van de NVvP, VVPAO en DAIMH. Tevens ben ik EMDR therapeut i.o.

Mijn mailadres: info@lcamvandongen.nl
Mijn tel.nr.: 06-45322047

Terug naar therapeuten